Prohlášeni o ochraně dat

Je v zájmu provozovatele www.sbalenodoraje.cz (dále jen server) chránit Vaše soukromí. Dříve než prostřednictvím tohoto webu poskytnete jakákoli osobní data, přečtěte si prosím následující informace.

Shromažďování a využití osobních údajů

Server respektuje soukromí osob, které navštěvují její webové stránky. Shromažďujeme pouze ty osobně určitelné údaje (jako např. jméno, adresa či e-mail), které nám sami dobrovolně poskytnete. Server a jeho obchodní partneři tyto údaje využijí pouze k účelům uvedeným tam, kde byly poskytnuty. Příležitostně můžeme uvedené informace použít k tomu, abychom se s vámi spojili či k dokonalejšímu zjištění vašich potřeb a následnému zlepšení našich služeb.

Server vaše osobní informace neprodá ani nepronajme žádné třetí straně, není-li vám v okamžiku, kdy informace poskytujete, sděleno jinak. Server či její důvěryhodný partner může informace použít v souhrnné formě ke statistickým analýzám provozu na webových stránkách serveru. Při tomto zpracování nelze z dat získat žádné osobně určitelné informace.

Využití souborů cookie

Tento webový server využívá soubory cookie, aby stránky přizpůsobil vašim potřebám. Cookie je textový soubor, který server uloží na váš pevný disk. Tento soubor rozšiřuje funkce dostupné na stránkách či umožňuje přesnější analýzu jejich využití. Náš server může kupříkladu vytvořit soubor cookie, který vám umožní, abyste nemuseli opakovaně zadávat hesla během jediné návštěvy některého z našich webových serverů. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookie nebudou shromažďovat osobně určitelné informace.

Můžete také nastavit svůj webový prohlížeč, aby tyto soubory buď přijímal nebo odmítal. Pokud se rozhodnete je odmítat, nebudete moci plně využít interaktivní prvky, které naše stránky obsahují.

Zabezpečení osobních údajů

Server uchovává vaše osobní údaje bezpečně a chrání je před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Vaše údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat.

Odkazy na externí stránky

Stránky serveru mohou v zájmu návštěvníků obsahovat i řadu odkazů na jiné servery s užitečnými informacemi. Zásady ochrany soukromých údajů popsané zde však na jiných serverech nemusí platit. Máte-li zájem o informace o jejich způsobu sběru a distribuce údajů, kontaktujte přímo provozovatele konkrétních stránek. Osobně určitelné informace shromažďované na stránkách serveru nejsou externím serverům předávány, není-li vám v okamžiku, kdy tyto poskytujete, sděleno jinak.

Server si vyhrazuje právo toto Prohlášení o ochraně osobních dat v případě potřeby aktualizovat či měnit. Jakékoli změny budou neprodleně oznámeny na této stránce.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :